AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 75

75 / 94

ske like ideer om en innovative tilnærminger til desentralisert kontroll og prediktivt vedlikehold , noe som resulterer i den intelligente prosessnoden som det første produktet , legger Neuburger til . Samarbeidet har røtter tilbake til 2017 hvor de første ideene ble diskutert mellom topplederne . Neste milepæler i løpet av prosjektet var i juli 2018 . Da ble utviklingen av et optimalisert ventilhus sammen med designselskapet Spark design & innovation , og integrering av ultralydsensorer i den kompakte kroppen fullført .
Godt egent for norske forhold Det var to engasjerte daglige leder AMNYTT møte dagen den intelligente prosessnoden , FOCUS-1 ble pakket ut i Krohnes lokaler . Både Magnus Bjerva fra MATEK-SAMSON og Eivind Omarhaug fra Krohne Instrumentation har store forventninger til det nye produktet . I utvikling av prosessnoden har det vært et spesielt godt og tett samarbeid mellom de tekniske miljøene hos SAMSON og Krohne . Et slikt samarbeid krever en spesiell tillitt mellom partene . Det norske samfunnet er i stor grad bygget på tillitt mellom myndigheter og borgere og over forskjellige samfunnbarrierer . Dette
AMNYTT NR . 2 2021
forholdet har de to norske selskapene evnet å utnytte i arbeidet med å legge grunnlaget for lansering av FOCUS-1 . Moderselskapene er overrasket og imponert over hvor langt man er kommet i Norge med å utvikle gode samarbeidsrelasjoner . - Vi hos Krohne har lært mye om ventilteknologi , sier Omarhaug . Denne kunnskapen mener vi kan gi oss et konkurransefortrinn i bransjen , mener han . – Og våre medarbeidere har på samme måte fått kunnskap om instrumentering , som vi ikke hadde tilegnet oss uten dette samarbeidet , mener Bjerva . Vider kan vi ved kundekontakter gi innspill om løsninger vår nye samarbeidspartner har , i tillegg til vår egen produktportefølje , sier begge de to daglige lederne . På sikt vil dette være en svært nyttig synergieffekt av FOCUS-ON samarbeidet .
Integrasjon er sentralt Den teknologiske motivasjonen for utviklingen av modulen ble forklart av dr . Thomas Steckenreiter , CTO hos SAMSON : - Med FOCUS-ON tar vi et avgjørende skritt mot den autonome fabrikken som kan produsere autonom og samtidig autonomt optimalisere . Steckenreiter CTO-motpart hos KROHNE er Dr . Attila Bilgic . Bilgic til : - Å utvikle