AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 66

66 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
For PI er Ethernet- APL en naturlig videreføring av Profinet teknologien . Man får et verktøy som tillater å strekke Profinet ut i prosess med lange kabler og effektoverføring . Dette medfører at det fra leverandørindustriens ståsted nå virkelig vil bli aktuelt med prosessinstrumenter med “ native ” Profinet . All øvrig infrastuktur i form av styresystem og applikasjoner er på plass , og vi vil I løpet av kort tid se industrianlegg som inkluderer Ethernet-APL . For FCG som forvalter HART og Foundation Fieldbus standardene ser verden litt anderledes ut . FCG representerer en installert base med over 80 mill HART transmitter . Denne installerte basen representerer enorme verdier som ingen vil kassere . Løsningen man har valgt er derfor en videreutvikling av HART gjennom HART-IP ( HART over ethernet ). Det betyr først og fremst at HART-IP utvikles til å møte kravene til cyber security . Man ser for seg at HART transmittere kan “ retrofittes ” for HART-IP slik at den instrastrukturen som finnes i form av konfigurasjonverktøy , “ asset management ”, kalibrering osv ., kan gjenbrukes .
OPC UA er viktig Det er ventet at OPC UA vil få en sentral plass i fremtidens informasjonsflyt . Nye instrumenter vil etter hvert komme med “ native ” OPC UA slik at informasjon lett kan flyte til overordnede applikasjoner som skytjenester og optimaliserings applikasjoner . Framtida blir dermed forsåvidt mangfoldig slik som vi ser den i dag , men med den store forskjellen at man får et felles fundament i bunnen , Ethernet-APL . Det kommer til å gi en enorm større fleksibilitet for å bygge et system . Og man kan virkelig begynne å hente ut de skatter av informasjon som gjemmer seg i verdens installerte base av instrumenter . Fint arbeider for å få med seg sluttbrukerindustrien og instrumentleverandører til å utvikle en demonstrator eller småskala pilot og vi håper å få til det I løpet av året . Norge er kjent for å være flink i å ta I bruk ny teknologi når den blir tilgjengelig . Det er ingen grunn til at vi skal være dårligere på dette feltet .
Interessenter må gjerne ta kontakt med forfatterne .