AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 64

64 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Prototypeoppsett av Ethernet-APL hos Fint , desember 2020
For eksempel implementere funksjoner som gir måleinstrumentet bedre ytelse , implementere lokal data behandling , kople en webserver direkte til feltinstrumentet og utnytte dette i det vi kan kalle smart vedlikehold . Smart vedlikehold innebærer å overvåke instrumentstatusen sentralt og identifisere krav til vedlikehold tidlig . Dermed unngår man ikke-planlagt nedetid og øker anleggets tilgjengelighet betydelig . Det forventes at dette vil lede til produksjonsforbedringer og muliggjøre optimaliseringer i prosessanlegg og i « asset management ». Enkelt tvistet parkabel har fordelene av å ha lavere kostnader , opptar mindre plass og er enklere å installere sammenlignet med mer kompleks kabling . Ethernet-APL støtter et bredt spekter av kabel tykkelser som 0,13 - 2,5 mm2 ( AWG 26-14 ). Dess lengre og mer strøm dess tykkere må kabelen være . Interoperabilitet av Ethernet-APLinstrumenter er ivaretatt siden den er basert på de etablerte IEEE- og IEC-standardene . Det betyr at instrumenter fra forskjellige produsenter fungerer sammen uten problem . For installasjonen i felt er det en stor fordel at tilkoplingsgrensesnittet støtter både skruetilkopling og fjærklemmetilkobling og også en 2-pinners kontakt . For ytterligere å gjøre det enkelt for feltinstallasjon er forbindelsen polaritetsuavhengig . Dette vil i stor grad redusere koblingsfeil .