AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 61

61 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Tradisjonell arkitektur vs Ethernet-APL i prosess automatisering
samt strømforsyning . Kommunikasjonsavstand og hastighet er henholdsvis 1000 meter og 10 Megabit / s . Strømforsyningen leveres på de samme to ledningene som datakommunikasjonen og kan levere opptil 60 Watt . Den har beskyttelsesvern for sikker bruk i eksplosive og farlige områder . Dette gjør Ethernet-APL ideell for bruk i prosessautomatisering . Det er støttet av de største standardiseringaktører innen prosessautomatisering : FieldComm Group , OPC Foundation , OVDA og Profibus International . Ethernet-APL gjør det mulig å kople feltinstrumenter direkte til systemer på høyere nivå , slik at en oppnår for første gang en enhetlig kommunikasjonsinfrastruktur på tvers av alle prosesstyrings- og bedriftsnivåer . Ved 10 Mbit / s overføres enorme mengder data over lange avstander , minst 300 ganger raskere enn med dagens feltbussteknologier . I tradisjonelle prosessautomatisering er kontrollnivået ofte kalt OT ( Operational Technology ) atskilt fra de øvre administrasjonsnivåene ofte kalt IT ( Information Technology ) som vanligvis er Ethernet-basert . OT bruker kommunikasjonsteknologier som 4 – 20 mA og feltbuss . Standard ethernet utelates fra felt nivået på grunn av kort rekkevidde ,