AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 60

60 / 94

I

prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter . Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes . De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring . De digitale feltbussene som ble standardiserte på nittitallet har kapasitet til å samle inn mer av denne informasjonen . Vi må imidlertid etter to-tre dekader konstatere at de ble aldri den suksessen man hadde håpet og forventet . Den årlig veksten for Foundation Fieldbus og Profibus PA holder seg på noen få prosent , mens installasjon av smarte transmittere i form av HART instrumenter vokser og vokser . I dag er det mer en 80 millioner installerte HART transmittere på verdensbasis .
AMNYTT NR . 2 2021
Ønskelig med andre teknologier Man kan spørre seg hvorfor det har blitt slik ? Det enkle svaret er vel at bransjen er for liten . Det ble gjort hederlige forsøk på å lage standarder og teknologi for å løse prosessindustriens behov . Løsningene som ble utviklet gjorde også det , men verden har gått videre . Det har vist seg at teknologiutviklingen drevet av andre og sterkere kommersielle krefter har gått mye raskere . Prosessindustriens teknologiske fundament ble for rigid , og det ble vanskelig å omfavne teknologiske nyvinninger . Uten en god og effektiv infrastruktur hjelper det ikke at dagens smarte transmittere produserer mengder av informasjon ; den hentes ikke ut . Det har derfor lenge vært et ønske om å hente teknologi fra andre bransjer og ta denne i bruk prosessindustrien . Det vil for alle praktiske formål si å trekke ethernet teknologien helt ut og inn i feltinstrumentene . Dermed kan man utnytte det som gjøres rundt moderne kommunikasjonteknologi og bruke noe som alle ingeniører etterhvert har fått inn med morsmelka .
Manglet industriell standard Ethernet har imidlertid begrensninger når det gjelder kabellengder og effektoverføring . Den er heller ikke laget for eksplosjonfarlige miljø som du finner mye av i prosessindustri . Dette var situasjonen inntil IEEE tok tak og utviklet en ny variant , Ethernet -APL . Ethernet-APL ( Advanced Physical Layer ) oppfyller alle prosessindustriens krav . Ethernet-APL er ethernet over ett enkelt tvistet-parkabel