AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 6

VIKTIG MED GOD PLANLEGGING

Leder
På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente . Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden . I en slik situasjon er viktig å vite hvor man er , og hvor man ønsker at bedriften skal utvikle seg . Dette er en svært utfordrende øvelse nå vi er vant til at en produksjonslinje kan ha en levetid på 20 til 40 år . I dag er teknisk levealder mange ganger lengre en økonomisk levealder . Funksjonalitet er viktigere vurderingsgrunnlag enn hvor lenge et utstyr kan fungere .
Skal gode beslutninger kunne tas , må beslutningstagere har god og oppdatert informasjon om status i egen bedrift , utvikling i markedet og siste nytt om teknologiutviklingen . Som i ethvert styresystem må målingene har god kvalitet . Det er først når beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok , at det kan tas god og fremtidsrettede beslutninger . Mange bedriftsledere har i det siste året strevd med å få god nok informasjon om markedsutviklingene , på grunn av pandemien . Dette har kommet på toppen av usikkerheten den raske teknologiutviklingen gir . Tilbakemeldinger vi har fått i vårt arbeid er at det går godt i mange deler av norsk industri . Tydeligvis er det tatt en rekke gode beslutninger .
Myndighetene i all verdens land opplevde i fjor vår en usikker fremtid , de færreste hadde sett for seg . Mange beslutninger ble tatt rask , med varierende kvalitet på beslutningsgrunnlaget . I fjor vår publiserte vi en artikkel om utviklingen av nødrespiratorer som regjeringen hadde bestilt . Bent Høie bekrefter for kort tid siden at regjeringens nødrespiratorer aldri vil bli brukt i Norge , men vet ennå ikke hvilke land han vil sende dem til .
Dett er et eksempel på handlingskraft som ikke er basert på gode data . I ettertid ser vi at det er respiratorer , med adekvat utdannet personell , som er mangelvare her i landet . Som i industrien er løsningen på de fleste utfordringer en kombinasjon av gode tekniske løsninger og kompetent personell .
Vi får håpe at noen har evnen til å lære .
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør