AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 57

En unik produkt- og systembase for tunnelautomasjon
« End-to-end » tunnelautomasjon helt fra feltnivå til visualiseringsnivået med produkter og løsninger fra Siemens .

En unik produkt- og systembase for tunnelautomasjon

Det er lønnsomt med en fleksibel automasjonsløsning basert på et komplett « end-to-end » system , både under planleggings- og prosjekteringsfasen så vel som under drift . Dette gjelder ikke bare for tradisjonell industri , produksjon og prosessannlegg men også for tunneler . Hvis kontrollsystemet , PLSer og I / O-enheter kommer fra en og samme kilde vil automatiseringsoppgavene i en tunnel kunne effektiviseres enda mer . Det vil være mer pålitelig planlagt og prosjektert , samt enda sikrere overvåket . Dette sparer tid og penger , samtidig som det sikrer et høyt tilgjengelig tunnelsystem . Totally Integrated Automation ( TIA ) er en unikt produkt- og systembase som åpner opp for slike muligheter .
WinCC OA tilbyr et kontrollsystem spesielt optimalisert for tunnelhåndtering som forenkler distribuerte , redundante systemer . Systemredundansen med SIMATIC S7-1500 R / H-kontrollere , muliggjør et ekstraordinært høyt tilgjengelighetsnivå for tunnelsystemer som også tilfredsstiller kravene til redundans . Med distribuerte IO fra SIMATIC ET 200SP-serien får man et multifunksjonelt , kompakt , modulært og skalerbart system som tillater on-site tilkobling av signaler .
SCALANCE-serien leverer kraftige , fremtidssikre nettverkskomponenter , som sørger for sikre og pålitelige tunnelnettverk og kommunikasjonsløsninger . Lokale drifts- og overvåkingssstasjoner kan installeres i tunnelen med robuste SIMATIC industrielle PCer i tillegg til HMI-paneler fra SIMATIC Comfort og Unified-serien .
Med programmeringsverktøyet , TIA Portalen , har man full tilgang til hele den digitaliserte automatiseringen , fra planleggingsfasen gjennom integrert prosjektering og til operasjon og drift . TIA Portalen begrenser seg ikke til simuleringsverktøy , men også funksjoner som diagnostikk og energy management er i varetatt . Samspillet mellom alle disse komponentene fra Siemens effektiviserer prosjektering og igangkjøring . Samtidig sørger det for et pålitelig , sikkert og økonomisk system . Både systemintegratorer og tunneloperatører henter nytteverdi av en mer konsekvent produktportefølje for automasjonen .
Les mer og se videoer her