AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 55

Pressemeldinger

55 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
PULSATE for LBAAM PULSATE drives av et konsortium av 6 kompetansesentre ( AI- MEN , FTMC , MTC , SINTEF , Fraunhofer , CEA ) samt servicefellesskap , markedsplassleverandører ( FBA , CLESGO ) og en fotonikkindustriforening ( EPIC ). Prosjektet vil danne et pan-europeiske nettverk for LBAAM , blant annet for å :
• Mobilisere minst 200 små og mellomstore bedrifter til å delta gjennom Open Calls .
• Sette i gang 20 tekniske overføringseksperimenter
• Oppnå minst 500 community medlemmer SMB-er som ønsker å implementere LBAAM , kan nå søke om å komme med i PULSATE . Nå er første av i alt fire utlysninger ute , prosjektet mottar forslag for denne frem til 22 . april 2021 , kl . 17.00 CET . Mer informasjon og søknadsskjema på https :// pulsate-opencalls . fundingbox . com

Nye bruksområder for Micropilot FWR30

Den skytilkoblede radaren fra Endress + Hauser kan nå brukes som nivåmåler på faststoffer og i metalltanker . Siden markedslanseringen i 2020 har den skytilkoblede radarsensoren Micropilot FWR30 levert virkelig merverdi . Digitaliseringen av et målingspunkt har aldri vært enklere . Du kan hvor som helst og når som helst få tilgang til nivåinformasjon . Nå har sensoren enda større fleksibilitet og potensial : Den kan brukes til nivåmåling i faststoffer samt i metalltanker .

Pressemeldinger