AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 53

53 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Laserbaserte avanserte og additiv produksjonsteknologier spiller en viktig rolle i digitalisert industriell produksjon . ( Foto : Synergy Additive Manufacturing )
skal brukes . Da kan de få mye hjelp , sier Dokken . Dette gir også bedriftene mulighet for å profileres seg på et europeisk nivå . En motivasjon for å oppgradere teknologien er å øke omsetningen . Og da blir nok hjemmemarkedet litt snevert , bedriftene må tenke ut over landegrensene . Det å etablere et internasjonalt nettverk kan være verdifullt . – Vi er i kontakt med danske og svenske miljøer . Hvis vi under PUL- SATE får til et flernasjonalt prosjekt med norske , danske og svenske deltager vil det bidra til å styrke industrien i de nordiske landene når der gjelder LBAAM , sier sjefforskeren ved SINTEF .
Open Call Digitalisering av industrien skyter fart . For at også SMB-er skal kunne ta til seg denne utviklingen startet EU-programmet Horizon 2020 et knippe prosjekter under I4MS-paraplyen . I4MS handler mye om å ta i bruk IKT-verktøy for å utvikle produksjonsteknologien hos små og mellomstore bedrifter .