AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 52

52 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
( Foto : BMW Group )
– Vi kobler produksjonsbedrifter opp mot teknologileverandører og kompetansesentre , noe som skal bidra til å takle problemene som for tiden begrenser bruken av LBAAM-teknologi . Sammen skal de gjennomføre eksperimenter for å ta denne teknologien i bruk , sier han . Eksperimentene må fokusere på utvikling og implementering av teknologi og systemer innen :
• integrasjon av laserutstyr , interoperabilitet og robust automasjon
• teknologi for kost-effektiv laser-basert produksjon
• feilfri laser-basert produksjon
• fleksible teknologier egnet for små og store serier
• dataintegrasjon og informasjonsflyt , fra CAD til PLM
Gode nettverk åpner dører PULSATE sine hovedmål er å bygge nettverk , mobilisere selskaper , konsolidere metodikken samt å legge til rette for å opprettholde nettverket utover prosjektperioden . – Vi skal drive en form for matchmaking , med utgangspunkt i sluttbrukerens behov . Det er bedriftene som sitter på kunnskapen om hva de trenger , men de må vise at de har en idé om hvordan teknologien