AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 50

50 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
På sin nye Additive Manufacturing Campus har BMW Group 50 industrielle AM maskiner tilgjengelig for forsking , prototyper og produksjon av deler . ( Foto : BMW Group )

PULSATE vil gi et push i digital retning . Og digitalisering av europeisk industri er avgjørende for konkurranseevnen i det 21 . århundrede , sier sjefforsker Tor Dokken ved SINTEF Digital . – Vi ønsker å etablere et europeisk nettverk for å stimulere små og mellomstore bedrifter ( SMB-er ) til å delta i innovative økosystem fokusert på LBAAM .

Minske barrierer LBAAM ( Laser-Based Advanced Additive Manufacturing ) regnes som viktig tilrettelegger for digital produksjon og gir klare fordeler for de som integrerer teknologien . Mindre bedrifter har ofte sterke inngangsbarrierer for å gå i gang med dette – investeringskostnader , teknologikompleksitet , systemintegrasjon og bevissthet / adopsjonsberedskap . – Det EU-finansierte PULSATE-prosjektet har til hensikt å redusere disse barrierene for å øke innføringen av LBAAM-teknologier i små og mellomstore bedrifter . Vi ønsker også å fremme utviklingen av SMB-vennlig laserbasert utstyr og løsninger , forteller Dokken .