AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 5

Innhold

Additiv omstilling .............................................................................................................................. 16
Industrien har våknet ..................................................................................................................... 24
NFEA ser fremover – og tror hverdagen blir annerledes ........................................ 36
EU-støtte for innføring av LBAAM-teknologi ................................................................. 48
Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav ........................................................ 58
Ventil- og måleteknologi i unik kombinasjon ............................................................... 72
Positive signaler fra markedet ................................................................................................. 82
Nytt SCADA system på markedet i Norge ......................................................................... 88
Tavlefaget ............................................................................................................................................... 92
Nr . 2 - 2021 ISSN 1893-6601
Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40 , 3034 Drammen Bankkonto : 6138 06 63944
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : 997 98 302 E-post : jan . eirik @ amnytt . no
Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon : 900 44 944 E-post : tom @ amnytt . no
AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr . år til 10.000 personer , herunder abonnenter og NFEA- medlemmer .
Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom @ amnytt . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design doo , Slovenia Tlf : + 381 63 8866486 design @ hi-files . com
Grafisk design : Ljubisa Miodragovic
Hovedsamarbeidspartnere