AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 49

PULSATE er et nytt PANeuropeisk nettverk designet for å øke implementering av Avanserte laserbaserte produksjonsteknologier . Prosjektet gir midler til små og mellomstore bedrifter slik at de kan styrke sin digitale kompetanse . Frist for å søke på første utlysning av ” Technology Transfer Experiments ” er 22 . april .
Av Eirik Iveland

49 / 94

AMNYTT NR . 2 2021

EU-støtte for innføring av LBAAM-teknologi

PULSATE er et nytt PANeuropeisk nettverk designet for å øke implementering av Avanserte laserbaserte produksjonsteknologier . Prosjektet gir midler til små og mellomstore bedrifter slik at de kan styrke sin digitale kompetanse . Frist for å søke på første utlysning av ” Technology Transfer Experiments ” er 22 . april .

Av Eirik Iveland