AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 46

46 / 94

AMNYTT NR . 2 2021 grad at når man først får dette til å funke – funker det hver gang . Og ikke minst det med farlige operasjoner ; lakkering hvor man blir eksponert for gasser , eller tunge løft , og lignende så har dette her mange positive sider ved seg . Det er intuitivt enkelt å tenke sånn at man fjerner jobber ved å robotisere oppgaver , men det er ingenting som tilsier at antall arbeidsplasser blir færre , det blir bare andre oppgaver . Disse maskinene skal programmeres , de skal bygges , vedlikeholdes , og de skal koses med om du vil , for å gjøre den jobben vi har satt dem til . Det krever et apparat det også . Et annet poeng er at man kanskje må gjøre noen automatiseringsgrep for å bli levedyktig , for å hindre at jobbene forsvinner ut av landet – og så handler det om – igjen – Norge er et høykostland – og vi satser mye på høy kompetanse . Jeg har ikke spesielt greie på roboter , men jobber med automatisering med bakgrunn fra teknisk kybernetikk i Trondheim .
Vil dere søke økonomisk støtte fra myndighetene ? – NFEA er litt sånn som havner mellom stolene , slik som vi er satt opp som forening . Veldig lite å hente fra myndighetene dessverre . Vanskelig å få noe støtte derfra – og hva gjør det med oss ? Jo , det gjør egentlig at vi setter ennå større pris enn noen andre – på våre sponsorer og partnere – store eller små . De er viktig for oss . Vi har noen partnere og vi har noen sponsorer – eller hovedsponsorer – og vi har en del medlemmer selvfølgelig , og disse er på en måte med på å opprettholde livet . Om vi har mer inntekter på medlemmer enn kurs- og konferansearrangementer ? All aktivitet er en miks mellom inntekter og kostnader . Og vi har selvfølgelig mistet masse inntekter , men vi har dermed også hatt vesentlig lavere kostnader , for vi fikk jo ikke arrangert så mye , så slik er bildet . Men i et normalår er det ikke medlemsavgifter og sponsorer som er brorparten av inntektene , det er det arrangementene som er . Støtte fra myndighetene betyr mye for de små bedriftene , og det er det som går ut over enkeltpersoner og blir ekstra brutalt . Det er jo faktisk små bedrifter der ute som har en plass i samfunnet , blant dem NFEA . Jeg vil si at det ville være direkte trist om NFEA skulle gå dukken sånn sett . Jeg mener vi bestemt har en rolle i norsk næringsliv .