AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 44

44 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Tom Storgård ( t . h .) overtok vervet som styreleder i NFEA i 2020 etter Bernt Eldor .
ut av denne vanskelige tiden . Hovedarenaen er fortsatt fysiske arrangementer som er viktig for NFEA , men vi vil likevel ha en tilpasning og fleksibilitet gjennom digitalisering av en del av de tingene vi presenterer til medlemmer og kunder osv . Med digitalisering har vi fått etablert en del erfaring – og dette er noe vi i tiden fremover bare kommer til å bli bedre og bedre på . Det er å håpe at vi finner en sunn balanse mellom hva som passer best for det ene og hva som passer best for det andre – et bredere spekter av produkter til kunden .
Hva slags digital plattform har dere valgt for kurs og konferanser ? Den NFEA har falt ned på heter MyOnvent . Her har jo administrasjonen måtte gjøre noe , som jeg sa , kompetanseheving , utprøving og den type ting . Men igjen er vi der at det krever noe av arrangør , foredragsholder og ikke minst mottaker . For man går jo digitalt rundt i et konferanselokale hvor det kan være utstillinger med leverandører , for eksempel , hvor de har presentasjonsmateriale og de har chattefunksjoner . Men snakking gjennom to-veis