AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 43

43 / 94

Kanskje noen synes det er et positivt avbrekk i hverdagen med en reise med faglig påfyll , og påfølgende hyggelig middag ? Opplagt ! Og du kan si på en fysisk konferanse så skjer det jo det her med relasjonsbygging . De gode samtalene skjer jo gjerne i det sosiale rom . Det er jo gjerne der de gode samtalene foregår – hvor du får tatt opp dine ting som du er opptatt av , for eksempel din fabrikk , med noen som har de samme utfordringene . Det er der det skjer . I kaffepausen . Under middagen . Det skjer jo ikke mens foredragene holdes . Digitalt mister man mesteparten av dette da . Man har jo mulighetene til chatterom , eller man kan ta en telefon i etterkant hvis man har oppnådd kontakt , men det krever kanskje noe mer enn om man bare kommer i prat ved kaffemaskinen .
Har dere lagt noen planer for hvordan dere løser nedgangen i medlemstall – mot både bedrifter og privat ? Det jobbes nå med å finne ut hva som skal til for at foreningen skal kunne vise et tilfredsstillende produkt til medlemmene . Etablere et fundament som gjør oss mer fleksible . Flere ben å stå på , om du vil .
AMNYTT NR . 2 2021
I forhold til å klare å realisere det vi er opptatt av – og det er jo – igjen – dette med nettverksbygging kompetansepåfyll , og ikke minst det med brukererfaringer og utveksling på tvers i norsk industri . Når det gjelder nedgang i medlemstall , er vi selvfølgelig veldig opptatt av at dette ikke skal være vedvarende , og vi må forsone oss med at vi ikke hadde evnen å levere som planlagt i 2020 . De som meldte seg inn eller betalte kontingent for 2020 fikk dessverre ikke den valutaen de kunne forvente . Som sagt jobbes det med å gjøre produktspekteret bredere . Så tenker jeg sånn at vi sitter fortsatt i denne Covid-situasjonen , og kompetansebygging og erfaringsoverføring og påfyll vil være like viktig , om ikke enda viktigere i tiden etter Covid19 . Norsk industri må jo bare jobbe målrettet med å styrke konkurranseevnen i fremtiden , og det krever at kompetansehevingen fortsetter og at man i lille Norge klarer å spille hverandre gode , på tvers av konkurranse og bransjer . Man ser at man kan lære noe av alle – absolutt alle – uansett .
Og fremtiden ? Sånn veldig kort føler jeg at NFEA egentlig har fått et styrket produkt