AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 41

41 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Fra Industri Futurum i 2017 , hvor NFEA var aktivt med
Ser du noen fordeler ved at kurs og konferanser går digitalt ? Absolutt ! Terskelen for å delta på et kurs er vesentlig lavere når man slipper å reise . Man slipper flybillett og hotell . Man kan delta på et kurs i 5 – 6 timer og jobbe resten av dagen . Så det er ikke bare ulemper . Dette er noe vi vil se i fremtiden – at rene kurs – dette blir spekulasjon fra min side , i større grad vil bli avholdt digitalt enn tidligere . Alt du trenger for å delta er tilgang på internett . Man kan sitte innerst i en fjordarm . Eller på hytta . Så kan man gå ut på ski eller gjøre hva man vil etterpå . Når det gjelder konferanser er det litt mer sammensatt . Faktisk oppi alle disse økonomiske problemstillinger , i året vi har vært igjennom , har vi gjort noen investeringer . Vi har utført noen undersøkelser om hva som skal til for å kjøre konferanser via en digital plattform . Det har også selvfølgelig krevd noe av de som skal arrangere . Blant annet kompetansehevende tiltak , å sette seg inn i den nye plattformen .