AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 40

40 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
NFEA deltar på karrieredager på en rekke universiteter
å skille mellom ulike webinarer – er det eksempelvis bare produktinfo eller er det faktisk et sted du kan møte likesinnede fra andre bedrifter som har de samme utfordringene og gledene som du har i hverdagen . Det er ikke lett å finne ut av i det komplekse bildet om kundene . Utviklingen i samfunnet viser at spesielt den yngre generasjonen dekker sin kompetansehunger og tilegner seg nytt stoff basert på nett og digitale plattformer . Nettopp dette har jo gjort at denne diskusjonen har vært oppe i NFEA tidligere – om hva som skal til for å fange opp hele næringslivskjeden , fra du går ut av skolen og til du går av med pensjon . Sånn sett så har det jo , om du skal si noe positivt om Covid19 , tvunget frem kanskje litt mer raske og gode beslutninger i forhold til at vi har prøvd å digitalisere en del av produktene våre , for å kunne både fange opp den yngre garde og å være mer fleksible – og samtidig kunne tilby et bredere spekter av produkter , slik som arrangementer , til medlemmer , sponsorer , partnere osv .