AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 4

16 Additiv omstilling 24 Industrien har våknet 36 NFEA ser fremover – og tror hverdagen blir annerledes 48 EU-støtte for innføring av LBAAM-teknologi 58 Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav 72 Ventil- og måleteknologi i unik kombinasjon 82 Positive signaler fra markedet 92 Tavlefaget 88 Nytt SCADA system på markedet i Norge SE BILAGET BAKERST I MAGASINET Phoenix Contact s . 95

16 Additiv omstilling 24 Industrien har våknet 36 NFEA ser fremover – og tror hverdagen blir annerledes 48 EU-støtte for innføring av LBAAM-teknologi 58 Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav 72 Ventil- og måleteknologi i unik kombinasjon 82 Positive signaler fra markedet 92 Tavlefaget 88 Nytt SCADA system på markedet i Norge SE BILAGET BAKERST I MAGASINET Phoenix Contact s . 95