AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 39

39 / 94

vært et veldig offer for administrasjonen . Det handler om enkeltmennesker som har vært helt eller delvis permittert i store deler av 2020 . Likevel har NFEA greid å opprettholde litt aktivitet . Delvis permittert , betyr for den enkelte å være i delvis jobb .
Status for foreningen ? Covid19 har slått veldig hardt ut mot NFEA , og jeg er imponert over administrasjonen sin innstilling sånn at vi har klart å holde hjulene litt i gang – selv med disse drastiske tiltakene . Å opprettholde noe aktivitet har vært tuftet på to ting . Det ene er at vi ikke skal bli helt kalde eller at ting går helt i brakk . Ikke bli glemt . Det andre er forpliktelser som husleie og den type ting som uansett må ordnes . At vi har sett en verdi i å sende ut nyhetsbrev og på en måte være synlige i norsk næringsliv selv om aktivitetsnivået har vært veldig , veldig lavt . Det er klart at de erfaringene vi har fått nå med digitale kurs og konferanser , er nyttig å ta med seg fremover . Det var en forsiktig optimisme hos NFEA når dette kom . Det ble vanskelig før sommeren . Det tok noen dager og uker før vi innså hvor vanskelig alt var i fjor vår .
AMNYTT NR . 2 2021
Ingen visste jo hvordan dette kom til å se ut . Verken etter 2 , 3 , 6 , 12 eller 18 måneder . Og vi vet fremdeles ikke . Men den gang hadde man et håp om at ting skulle bli litt annerledes etter sommeren , men så så man at det røyk . Det også . Vi har akkurat vært igjennom årsmøtet – og styret er på plass – det samme som satt nå i året som gikk . Det mener jeg som styreleder er en god ting etter et så spesielt år . Styret og administrasjonen har håp om at når situasjonen normaliserer seg vil vi komme styrket ut i andre enden .
Blir fremtiden fortsatt digital eller tilbake til fysisk ? NFEAs innstilling til det er helt klar . Vårt hovedprodukt , hvert fall slik vi ser det i dag , er at det er den fysiske arenaen vi absolutt vil tilbake til . Og vi mener den har en stor verdi som vi vil beholde i fremtiden når det igjen lar seg gjøre . Selv om fysiske arrangementer er å foretrekke , blir det sannsynligvisen miks . Vi vil ha flere ben å stå på , å ha flere produkter å by på . Også er det jo litt dette her med at den digitale arenaen vil ha noen konsekvenser . Man tenker kanskje at det er billigere å gå digitalt , men der er jo også konkurransen større . Det kan være vanskelig