AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 38

38 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Vi gleder oss til vi igjen kan delta på fysiske arrangementer , og høre Erna snakke om annet enn smittevern .

Vi har jo selvfølgelig våre visjoner , men hovedproduktet vi selger er at vi prøver å få til at folk møtes fysisk , for erfaringsoverføring og kompetansebygging – skape nettverk – på tvers av både brukere og leverandører . Og det ble brått borte – og det var jo produktet vi på mange måter hadde , hvert fall hovedproduktet vi hadde da . Og det lot seg jo ikke gjennomføre , men jeg mener at vi har kommet oss veldig bra igjennom .

Hvordan har dere greid å gå med overskudd etter et slikt år ? Jeg vil ikke kalle det overskudd , men kalle det en positiv null . Det var også målet – å oppnå en positiv null . At vi ikke spiste av lagrene om du vil , eller tok av kassen . Men det jeg kan si om det , er at dette har primært latt seg løse gjennom en kostnadsreduksjon , en betydelig kostnadsreduksjon . Enkelt forklart gjennom permitteringer , som selvfølgelig har