AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 37

” Status er at vi , i og for seg , har kommet oss igjennom et veldig vanskelig år . Jeg er ikke i tvil om at for nøyaktig for et år siden – i praksis etter to måneder – i 2020 så falt fundamentet for det NFEA driver med bort .” Slik starter Tom Storgaard , styreleder i NFEA , vår prat om tingenes tilstand i foreningen .
Leslie Henriksen snakker med Tom Storgaard , Siemens Energy og styreleder i NFEA

37 / 94

AMNYTT NR . 2 2021

NFEA ser fremover –

og tror hverdagen blir annerledes

” Status er at vi , i og for seg , har kommet oss igjennom et veldig vanskelig år . Jeg er ikke i tvil om at for nøyaktig for et år siden – i praksis etter to måneder – i 2020 så falt fundamentet for det NFEA driver med bort .” Slik starter Tom Storgaard , styreleder i NFEA , vår prat om tingenes tilstand i foreningen .

Leslie Henriksen snakker med Tom Storgaard , Siemens Energy og styreleder i NFEA