AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 29

29 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
• Maling
• Pakking
• Palletering
I tillegg omfatter produktporteføljen gripere / verktøy til robotene . Wictus kan også leve hele produksjonsceller , som enten kan være frittstående produksjonsenheter eller integreres i en eksisterende produksjonslinje . Cellene Wictus leverer kan utføre alle aktuelle oppgaver innen bearbeiding , som saging , fresing , dreiing og sliping . Avhengig av oppgavene som skal utføres kan standard verktøy / gripere leveres eller det utvikles spesialtilpassede verktøy . Wictus kan hjelpe til med alle faser i utvikling og installasjon av en robot- eller produksjons-celle . Som
• Teknisk dokumentasjon
• Mekanisk og elektrisk oppbygging og design
• Innkjøring av anlegget
• Opplæring av aktuelt personell
Avhengig av dataløsninger og kontrollsystemer kan kunden selv velge å tilpasse interfacet til robotløsningen , eller Wictus kan utføre slike oppgaver . Eksempel på god kundehistorie . Wictus Robotic har levert automatiseringsløsning og robotsystemet .
Pål Atle Berg er fornøyd med responsen på robotsatsingen
Det er også arbeidet med logistikk løsningen i fabrikken .
Sunnhordland Technologies realiserer autonom fabrikk Den unge bedrifta Sunnhordland Technologies på Rubbestadneset har arbeidd målretta sidan oppstart i 2018 . No har dei fått med seg nye og sterke eigarar i satsinga på ein revolusjonerande autonom fabrikk . Sidan oppstarten har Sunnhordland Technologies arbeidd med opplæring i Industri 4.0 , digitalisering og robotisering . No tek dei med seg denne kunnskapen når dei skal realisere sin nye autonome