AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 28

28 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Ofte kan installasjonen utføres av kunden selv
robotløsninger . Vi rekrutterer nå flere ingeniører til avdelingen .
Robot som testes hos Wictus
Økt konkurransekraft - Det er både eksisterende og nye kunder som etterspør slike løsninger , sier Berg . Forespørslene gjelder både å få ny maskininstallasjon med integrert robotløsning , og ettermontering av robotløsning til eksisterende utstyr i en produksjonsenhet . Gevinstene ved å etter montere robotløsning i produksjonsutstyr som kan ha fungert i mange år , har vist seg å være svært stor . Med minimal , om noen økning i hele tatt i arbeidsstokken , kan utstyr øke produksjonstiden fra ett skift til to daglige skift . Denne økningen gir svært kort tilbakebetalingstid og øker konkurransekraften betydelig .
Dekker alle aktuelle områder Vår robotleverandør er Hyundai . Denne produsenten har et bredt spekter av roboter som kan løfte fra 4 til 600 kg . På cobotsiden tilbyr vi nå også Hanwha i spekteret 3-12kg . Robotene er tilpasset vanlige industrielle oppgaver som :
• Håndtering , en rekke forskjellige oppgaver
• Fresing og sliping