AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 27

27 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Det finnes mange standard løsninger
Min Drift og Vedlikehold har tidligere presentert arbeidet Wictus og Meidell har gjort for å øke forståelsen for hvilke gevinster roboter kan gi , se ; https :// joom . ag / kFae / p34
Følger strategien - Vi har en femårs strategi for robotsatsingen vår , forteller Berg . I løpet av det første året skulle kapasitet og kompetanse bygges opp . I tillegg til å få på plass gode leverandører av robotløsninger . Denne målsetting ble nådd i henhold til planene . Andre året i femårsplanen var å konsolidere satsingen . Responsen fra markedet viser at Wictus har evnet å utvikle et tilbud som markedet etterspør . Virksomheten innen dette segmentet vil nå øke etter hvert som etterspørselen øker . Et viktig element i å videreutvikle robotsatsingen er å ha gode kundeeksempler å vise til , forteller Berg . - Vi ser at kapasiteten må økes , for å følge opp etterspørselen , sier Berg . Nå ser det ut til at vi startet oppbygging av kapasiteten i rett tid . I løpet av femårsperioden som vi har planlagt , viser erfaringene så langt at vi vil evne å utvikle oss til å bli en konkurransedyktig leverandør av