AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 26

26 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Robotinstallasjoner øker i norsk industri

Wictus har i en årrekke arbeidet med å øke tilgjengeligheten i mekanisk industri og utvikling av vedlikeholdssystemer for verktøymaskiner . Denne virksomheten har gitt selskapet god kompetanse om hvorledes maskinparken i en bedrift fungerer . – I vårt arbeid med å bistå bedrifter i å øke oppetiden i produksjonen , så vi en økende interesse for robotløsninger , sier Berg . For ett par år siden besluttet vi å satse i robotmarkedet . En egen avdeling ble etablert , Wictus Robotics . Denne virksomheten er basert i Stavangerområdet . I dette området er det mye mekanisk industri , og et gunstig sted å etablere robotvirksomhet . Virksomheten er etablert i nye lokaler . I alt jobber syv personer i avdelingen i Stavangerområdet . Utvikling , og testvirksomheten ( FAT ) er nå samlet der . - Wictus har et stort fortrinn når nye løsninger skal selges inn i det mekaniske markedet , sier Berg . Vi har en stor eksisterende kundebase . Kommunikasjon om nye løsninger er lettere når man kjenner både personene og de tekniske løsninger . Dette forholdet er nok viktig i den suksessen vi erfarer i vår robot satsing .