AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 25

All statistikk har vist at norsk industri henger etter i bruken av roboter i produksjonen . Men det er endringer på gang . - Nå virker det som om verkstedindustrien har våknet , sier Pål Atle Berg . Han er daglig leder i firmaet Wictus . Det er helt klart en økende interesse og etterspørsel etter robotløsninger . Denne positive utviklingen vil øke bedriftenes konkurranseevne .
Av Jan Eirik Schiøtz

25 / 94

AMNYTT NR . 2 2021

Industrien har våknet

All statistikk har vist at norsk industri henger etter i bruken av roboter i produksjonen . Men det er endringer på gang . - Nå virker det som om verkstedindustrien har våknet , sier Pål Atle Berg . Han er daglig leder i firmaet Wictus . Det er helt klart en økende interesse og etterspørsel etter robotløsninger . Denne positive utviklingen vil øke bedriftenes konkurranseevne .

Av Jan Eirik Schiøtz