AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 22

22 / 94

AMNYTT NR . 2 2021 absolutt større muligheter å ha med seg store seriøse aktører på laget fra start . Det er óg et godt utgangspunkt når en skal prøve å sette komplekse ideer ut i live . Det tar tid , og det krever at en har gode ressurser med på laget . Flere hoder og at en er fremoverlent og ser disse mulighetene er avgjørende , mener han . – Noe av ideen bak er at vi kan få betydelige miljøeffekter av å tenke annerledes for hvordan transportere og faktisk bruke det vi produserer , det er jo ikke bare helt tilfeldig innenfor sektoren – verken for forsvaret eller energi , sier Norberg , og legger til : – Det kastes mye gammelt materiell som man ikke trengte likevel , og som man kanskje for et rent beredskapsbehov hadde tilgjengelig . Store kvanta ligger på lager som etter hvert må skiftes ut med nye deler og innkjøpt volumene matcher ikke alltid behovet .
Mange muligheter til å tenke nytt Fieldmade jobber med flere løpende aktiviteter , både på produksjon og på utviklingssiden .
– Det er det som krever vår oppmerksomhet akkurat nå . Men vi har også noen lengre utviklingsprosjekter å ta videre , blant annet med Equinor og med Forsvaret . – Et viktig poeng i dette : det er interessant og spennende med at 3D-printing egentlig får et voksende industrielt inntog , og i så måte åpner mulighetene for å tenke nye forretningsmodeller for å bruke teknologien , og som underbygger ideen om å tenke annerledes i form av hvordan forsyningskjedene er satt opp , som inkluderer generelle problemstillinger som omfavner langt flere sektorer enn Forsvaret og energi som vi har startet med , påpeker Norberg . – Jeg tror det finnes mange muligheter til å tenke nytt med denne typen teknologi for nasjonal industri . Teknologiområde taler for høy kompetanse og innsikt og er personellmessig effektive prosesser å drive , dette vil trolig kunne tilbakeføre mer av produksjonen her hjemme istedenfor å sette ut produksjonen til andre land , avslutter Christian Duun Norberg , gründer og administrerende direktør i Fieldmade .