AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 21

21 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Forretnings- og driftsmodeller må endres
– Det er problemstillinger her vi må gå sammen om å løse – hvordan løser vi kvalitetssikring og hvordan forholder vi oss til garantier og ansvar , og hvordan får vi tilfang av større og flere leverandører til å gå over på denne typen digitalt reservedelskonsept ? Dette er absolutt spennende og absolutt givende og interessant arbeid , fastslår Norberg .
Gode ressurser med på laget Etter først å ha drevet konseptet frem når han var ansatt på FFI , der han fikk muligheten til å gjøre noen tidlige tester , og tidlig utvikling av ideen , var tiden moden for å ” go all in ”. – Jeg sluttet på FFI i 2016 og startet selskapet i tett samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt . Det gir
www . rittal . no