AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 19

19 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Digitalt varelager vil redusere kostandene til vedlikehold
Han forteller videre at ekspertkunnskapen spenner fra analyse av forsyningskjeder med hensikt på digital transformasjon til simuleringsdrevet design og kvalitetssikring av 3D-printede komponenter . – Vi brenner for videreutvikling og økt utnyttelse av teknologifeltet , og med dette muliggjøre nye forretningsmodeller støttet av en digital forsyningskjede , poengterer han .
Digitale reservedeler Et av de områdene Fieldmade har brukt mye tid på , i tillegg til Forsvaret , er energisektoren , der de i løpet av 2019 deltok i Tech Stars Energy og fikk i større grad kontakt med Equinor . – Dette har resultert i at vi i dag har et stort digitaliseringsprosjekt der vi tar sikte på å bygge opp et digitalt varelager og økosystemet rundt . Dette omhandler også produksjon og inkluderer industrien i transaksjoner av digitale reservedeler i stedet for fysiske , forklarer gründeren , og utdyper : – Vi ser videre for oss å fasilitere et nettverk av produsenter fokusert og drevet mot additiv produksjon , men som ikke utelukker andre metoder . Der vi egentlig i større