AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 18

18 / 94

AMNYTT NR . 2 2021
Brage Vasseljen hos Fieldmade 3D skanner et objekt .

Fieldmade bruker sin kunnskap til å utvikle både teknologi og tjenester for , hovedsakelig , men ikke utelukkende , energi- og forsvarssektoren . – Fieldmade er opprinnelig et spin-off selskap fra Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI ), hvor originalideen var å bruke additiv produksjon , altså 3d-printing , som et verktøy for Forsvaret ute i operasjon . Og i tillegg som en beredskapsfunksjon for å sikre produksjon og tilgjengelighet av komponenter i krig- og krisesituasjoner . Det var dette som var startpunktet , forteller Christian Duun Norberg , gründer og administrerende direktør i selskapet .

Utnytte teknologifeltet Siden har det fremoverlente teknologiselskapet jobbet seg inn på flere industriområder . – Vi har lagt inn store ressurser på å bygge opp en så god kompetansebase som mulig innenfor 3D-teknologiområdet . Fokuset er å utvikle tjenester og produkter som støtter implementasjon og utnytte teknologifeltet på i nye sektorer , forklarer Norberg .