AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 15

Pressemeldinger

Ny distributør i Norge for Citect SCADA

Fra 1 . april 2021 vil alt salg og support av den industrielle programvaren Citect SCADA * i Norge til å bli håndtert direkte av Wonderware Scandinavia , autorisert distributør av AVEVAs programvareportfølje i Skandinavia . AVEVA Group plc har besluttet å ha en felles distributør for alle markeder i Skandinavia . Samarbeidet med Autic Systems AS avsluttes derfor fra 1 . april 2021 . Citect SCADA har blitt markedsført i Norge siden 1994 og har posisjon som et av verdens ledende SCADA-systemer innen industri , bygg ,

Pressemeldinger

marine og vann / avløp . Med overtakelsen av den norske distribusjonen blir alt salg og teknisk support av Citect SCADA i Danmark , Norge og Sverige nå håndtert direkte av Wonderware Scandinavia . “ Wonderware Scandinavia har som målsetting , at alle kunder og partnere og skal komme styrket ut av denne omstillingen gjennom tilgang til en bredere , sterkere og mer moderne produkt portefølje fra AVEVA ,” sier Peter Karlsson , General Manager , Wonderware Scandinavia .