AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 13

Pressemeldinger
Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !

Pressemeldinger

FG-Tech AS – Distributør for POSITAL FRABA

Vi vil med dette informere om at FG-Tech AS fra 01.03.2021 tok over all eksisterende virksomhet i Norge for POSITAL produkter og fra nå av vil FG-Tech AS støtte alle kunder i Norge . Fredrik Andersen og Geir Steffensen har allerede jobbet med POSITAL de siste tre årene og har utmerket produkt- og applikasjonskunnskap . De ansatte i FG-Tech AS er sertifisert POSI- TAL produktspesialister . Fra Posital Fraba leverer FG-Tech AS følgende produkter :
• Inkrementelle encodere
• Absolutte encodere
• Linelengdegivere
• Inclinometere
• KIT-Encodere For ytterligere informasjon se ; www . fgtech . no

We see

Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !
Emerson øker raffineriets produksjonskapasitet uten å kompromisse med sikkerhet ved å gi full sanntidsinnsikt i risiko for , og konsekvens av , prosessrelatert korrosjon . Rosemounts trådløse overvåkingssystemer effektiviserer virksomheten og bidrar til økt produksjon og oppetid .
Rosemount korrosjon og erosjons målesystem
For mer informasjon , last ned her : Emerson . com / WeSeeCorrosion
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke . © 2020 Emerson Electric Co .