AMNYTT amnytt.no 2/2021 - Page 12

Pressemeldinger

Pressemeldinger

IKM Instrutek har blitt Platinum Channel Partner for Honeywell Process Solutions

I slutten av 2014 ble IKM Instrutek AS den norske distributøren for Honeywell Process Solution feltinstrumenter . Siden den gang har IKM Instrutek gått fra være Silver Channel Partner , via Gold og nå til det høyeste nivået Platinum . Dette er et eksklusivt anerkjennelsesnivå for bare 10 % av Honeywell Process Solutions Global Distributors , forteller produktansvarlig John-Kåre Thilesen hos IKM Instrutek AS . IKM Instrutek AS ble også tildelt prisen ‘ Channel Partner of the Year ’ for 2019 , noe som er en anerkjennelse av det arbeidet de gjør for å markedsføre og selge Honeywell Field Instruments i Norge . IKM Instrutek AS er kjent som en samarbeidspartner med fokus på kvalitet , bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester til industri , shipping , offshore og offentlig sektor . I salg og markedsføring av Honeywell har IKM Instrutek hatt fokus på utstyrsprodusenter som utvikler og leverer miljø- og klimarettede produkter . Nye globale krav til skipsfarten på eksosutslipp og ballastvann , i tillegg til grønn energi som vindkraft , biogass / drivstoff og hydrogen har gitt oss suksess i vår satsning på Honeywell feltinstrumenter bekrefter John-Kåre .