AMNYTT AMNYTT.no 1/2023

NR . 1 / 2023 - årgang 25 | AMNYTT . NO

Radar teknologien for nivåmåling fyller 50 år

14 24 58
Kuleformete merder gir bedre fiskevelferd og økt lønnsomhet
Kjente automatiseringsleverandører med et nytt konsept
Risikoen for cyberangrep har aldri vært større