AMNYTT 6/2019 | Page 70

Pressemeldinger Få informasjon fra skyen ved hjelp av acirro+ Beijer Electronics lanserer nå sin skyløsning, acirro+. IIoT- plattformen gjør det enkelt å flytte data til skyen, for dermed å få til- gang til informasjon for å effektivi- sere driften. Skyløsningen til Beijer Electronics ret- ter seg mot produsenter, maskinbyg- gere eller andre leverandører av teknisk utstyr, som alle arbeider med elektro- nisk data. Acirro+ gjør det enkelt å få tilgang til informasjon. Terskelen for å benytte skyløsninger har aldri vært lavere enn nå, og avstan- den mellom OT og IT blir stadig mindre. Beijer Electronics’ X2 HMI og BoX2- enheter leveres nå IIoT klare som stan- dard og dermed fullt ut forberedt for å flytte maskindata til skyen. En sikker skyforbindelse er enkelt å sette opp i acirro+ -plattformen. Løsningen er enkel å implementere uten å måtte bygge om en eksisterende installasjon eller omprogrammere en eksisterende applikasjon. Man velger enkelt hvilke data man vil ha opp i skyen. Data i skyen gjør det mulig å analysere og forstå hendelser ved å bruke histo- riske data. Ved å diagnostisere avvik raskere kan man redusere nedetider og problemer. Det er viktig å forstå utviklingsmønstre, gjennomsnittlige variasjoner og endringer. Historiske data er et godt grunnlag for å for- utsi fremtidige hendelser og handle proaktivt. Med data trygt lagret i skyen, kan kundene lage visuelle dashboards som kombinerer ulike datakilder, til en visning som gjerne kan inklu- dere ulike typer grafiske diagram- mer. Nøkkelinformasjon fra maskiner kan sees i nær sanntid ved å bruke runtime-dashbordet.