AMNYTT 6/2019 - Page 7

Vi tilbyr vår kompetanse innen prosessapplikasjoner gjennom våre produkter, løsninger og tjenester. STØTTE + SUKSESS Du optimaliserer din prosess for maksimal sikkerhet, pålitelighet og eff ektivitet, med minimal innvirkning på miljøet. Kunder over hele verden stoler på oss når det gjelder prosessautomatisering. Vårt felles mål er produksjonstilgjengelighet, sikkerhet og effektivitet. Vi er med deg hver dag – overalt. People for Process Automation For mere informasjon www.no.endress.com