AMNYTT 6/2019 - Page 67

Pressemeldinger Partnerskap for smart produksjon Innen prosessautomatisering samar- beider Deutsche Telekom nå med En- dress+Hauser. Målet med samarbeidet er å utvikle felles tilbud innen måle- og automatiseringsteknologi for proses- sindustrien. Dette omfatter integre- ring av måleinstrumenter og tilbehør til neste generasjon mobilkommunika- sjonsnettverk og digitale tjenester som er basert på dem. Begge selskaper har undertegnet en intensjonsavtale og ar- beider nå med en koordinert tidsplan. I min prosess må jeg ha pålitelige trykkmålinger, både lokalt og remote. NÅ KAN DU DET Reduser utfordringene på vedlikehold relatert til trykkmålinger, få forbedret sikkerheten til operatøren og få kontinuerlig tilgang til trykkavlesningen med Emerson’s Wireless Pressure Gauge. Emerson’s velkjente piezoresistive sensorteknologi gir overtrykksbeskyttelse og flere barrierer mot prosessmediet for å øke pålitelighet og sikkerhet. Elektronisk overføring av data til lokal viser og statuslampe for feilindikasjon. WirelessHART ® kommunikasjonen sender informasjonen videre til kontroll- og overvåkingssystem hvert minutt. For å lære mer om produktet besøk EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge. Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com Endress+Hauser og Deutsche Telekom fremmer industridigi- talisering med 5G-nettverk for universitetsområder. Med sine campusnettverk tilbyr Deutsche Telekom en infrastruktur for morgendagens smartfabrikk. Sammen med partnere fra indus- trien vil Europas største tele- kommunikasjonsselskap utvide sitt 5G-økosystem for industrien ytterligere. DISCOVER. DESIGN. DELIVER. Emerson Users Exchange 2020 | March 18-20, Milan EmersonExchange.org Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co.