AMNYTT 6/2019 - Page 66

66 /168 kommunikasjon mot alle tenkeli- ge systemer. PLSene er tradisjonelt programmerbare med funksjons- blokker, script, CFC og liknende som de fleste andre systemer. Men vår basis er Linux og det gir nå nye muligheter. En åpen plattform som Linux gjør at integrasjon mellom IoT utfordringer og tradisjonelle kon- troll funksjoner kan bli en fullstendig symbiose, tidligere var det en mål- setning av systemene kunne snakke sammen, nå integreres systemene fullstendig. Ytterligere informasjon kan finners her: https://github.com/WAGO https://www.wago.com/no/open- andeasy AMNYTT NR. 6 2019 Hva er Docker? Docker er et verktøy designet for å gjøre det enklere å lage, distri- buere og kjøre applikasjoner ved å bruke containere (beholder). Behol- dere lar en utvikler pakke sammen en applikasjon med alle delene den trenger, for eksempel biblioteker og andre avhengigheter, og sende den ut som en pakke. Ved å gjøre dette, takket være beholderen, kan utvikleren være trygg på at applika- sjonen vil kjøres på en hvilken som helst annen Linux-maskin uavhen- gig av eventuelle tilpassede innstil- linger som maskinen kan ha som kan avvike fra maskinen som brukes til å skrive og teste koden. Lær mer om Docker her