AMNYTT 6/2019 - Page 6

OPTIMISME, SOM MÅ STYRES Leder Nylig ble OTD (Offshore Teknology Days) avholdt. Meldingen var klar. Det råder stor optimisme o oljenæringen. Noen ser faretruende tegn i horisonten. Vi er på vei mot et overopphetet arbeidsmarked, hvor lønninger og produktpriser stiger urovekkende. Er det mulig å unngå samme smell som i årene 2014 til 2017? Svaret er nok måtehold. Den romerske forfatter Publius Ovidius Naso sa for om lag to tusen år siden; Middelveien e den sikreste veien. De fleste som kjenner til reguleringsteknikk vet at raske og sto- re svingninger kan være vanskelig å re- gulere. er det hysterese i systemet, noe vi smertelig har erfart i økonomiske systemer, kan det ta lang tid før normal- tilstand blir opprettet. Foreløpig er det litt for tidlig å fastslå at vi får samme uheldige utvikling som før 2014, med stor ubalanse i etterspørsel et- ter blant annet dyktige fagfolk. For sam- funnet og også den enkelte er det mest optimalt at utviklingen skjer gradvis. Mange opplevde gode tider før oljened- turen. Men dessverre ble økonomien for unge, som av god grunn forventet fort- satt stor vekst, svært vanskelig. De erfar- te på entrist måte at raske svingninger er vanskelige å kontrollere. Vi bør bestrebe oss på å unngå samme utvikling denne gangen. Hvis alle klo- ke hoder, og ikke bare smal økonomiske målsettinger får styre, kan vi få en god samfunnsmessig utvikling. Men alle må gi sitt bidrag. For noen vil det være å gi avkall på store fristelser. nok en gang kan vi be om en samfunnsutviklende dugnad. Og følge Henrik Ibsens ord i En folkefien- de; Samfunnet er som et skip, alle mann må være med å styre roret. Ta din tørn og vis måtehold. Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør