AMNYTT 6/2019 - Page 57

57 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Sensor-Transmitter matching med CvD koeffisienter og hodemontert transmitter øker nøyaktigheten til lengden fra innside tank/rørvegg til termineringsblokk /transmitter! Den kan av og til være lengre enn selve innstikkslengden – glemmes denne rekker ikke sensoren frem dit den skal måle! I noen applikasjoner er kort re- sponstid eller kort innstikkslengde helt vesentlig. Endress+Hauser har for eksempel utviklet en sensor der tynnfilmelementet er sveiset til be- skyttelseskappen med et materiale som er galvanisk isolerende, men li- kevel har meget god varmelednings- evne. Den har fått navnet QuickSens. Konstruksjonen gjør den ekstremt rask, responstiden ved t90 er på 1 sekund. Og denne hurtigheten kan utnyttes også når det gjelder inn- stikkslengde. Varmetapet gjennom prosesstilkobling og tank/rørvegg går så sakte i forhold til tempera- turoverføringen fra prosesstempe- raturen at kortere innstikkslengder kan velges, og nøyaktigheten opp- nåes likevel. En innstikkslengde på L = 40 mm er dermed helt OK. Må tåle trykket PED (trykkdirektivet) er vanligvis ikke aktuelt for temperaturmåle- re, da det kun gjelder for trykksatt utstyr med et visst volum og som