AMNYTT 6/2019 | Page 56

56 /168 I svært tøffe applikasjoner med høyt trykk har termometret gjerne en 2. barriere mot prosessen Korrekt innstikkslengde Innstikkslengden er vesentlig. Husk at sensoren sitter i tuppen. Og ter- mometeret måler temperaturen der sensoren sitter! Hvis innstikksleng- den er for liten, vil varmetapet via prosesstilkoblingen og tank- eller rørveggen forårsake målefeil. Det finnes intet fasitsvar for alle si- tuasjoner. En tommelfingerregel ved rørmontasje er at innstikksleng- den så vidt skal overstige midten av røret. Termometeret kan monteres vinkel- rett på røret, eller i en vinklet posi- AMNYTT NR. 6 2019 Kalibrering av 0°C i laboratoriekontrollert isbad sjon. Motstrøms vil sensoren raske- re oppdatere temperaturendringer, men dersom mediet inneholder par- tikler som kan legge seg rundt eller bygges på lommen vil det være mer hensiktsmessig å tilte lommen med- strøms. Husk å legge til avstand mel- lom prosess og terminering Ved installasjon i tanker etc. anbe- faler DIN 43772 som standard 120 mm fra tankveggen. En annen be- regningsmetode er diameteren på lommen ganger åtte; er for eksem- pel diameteren 12 mm, blir innstik- ket 96 mm fra veggen. Husk å legge