AMNYTT 6/2019 - Page 55

55 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Temperaturmåling del 5 – Kalibrering og Kritiske installasjoner Vi setter installasjonen, inklusive krav som PED, ATEX, SIL, og selvfølgelig kalibrering under lupen i siste del av artikkelserien. Også her er det store variasjoner, avhengig av hva som trenger å få tatt tempen. La oss starte med standard våtprosess, og måling i tanker og rør. Tekst: Rita Refvik, Endress+Hauser AS, Illustrasjoner: Endress+Hauser