AMNYTT 6/2019 - Page 54

Montasje av multipunktstermometer for 3-dimesnjonal måling av temperatur i reaktor