AMNYTT 6/2019 - Page 53

Pressemeldinger Seks meter stor container med én megawatt Aggreko lanserer et flyttbart liti- um-ionbatteri med 1 megawatt kapasitet. Utleieleverandøren Aggreko har ver- dens største flåte av midlertidige kraft- og kjøleløsninger. Et nytt ener- gilagringssystem kalt Y.Cube skal gjøre det enklere for norske virksomheter å utnytte fornybare energikilder og ha tilgjengelig kraft selv i de mest griss- grendte strøk. Utviklingssjef for Aggreko, Greger Ruud, mener løsningen er særlig rele- vant for Norden: – I takt med at det produseres mer for- nybar energi gjennom solceller og vind- turbiner øker behovet for energilagring i Norden. Y.Cube er et fleksibelt ener- gilagringssystem som tar denne ut- viklingen på alvor og gjør det enklere å investere i fornybar produksjon, sier Ruud. Energilagringssystemet er byg- get opp i en seks meter lang container. Den inkluderer 1MW litium-ionbatteri- er, inverter, HVAC, brannbeskyttelse og hjelpekomponenter som er testet og forhåndsmontert. Løsningen er mobil og modulær, og finnes i to varianter med varighet på 30 minutter og 60 mi- nutter.