AMNYTT 6/2019 - Page 5

Innhold Kombinerer kompetanse og erfaring....................................................................................12 50 år siden den banebrytende oppfinnelse av lakkeringsroboten på Jæren...............................................................................................20 Økte arbeidsflyten med en gang.............................................................................................28 God kundekontakt og kompetanse gir resultater........................................................36 Produksjon av elektrisk tavler (sikringsskap)...............................................................46 Temperaturmåling del 5 – Kalibrering og Kritiske installasjoner...................54 Docker – plattform som en tjeneste i PLS system.......................................................62 Stipend til utvekslingsstudent.................................................................................................68 Nr. 6 - 2019 ISSN 1893-6601 Markedsansvarlig Tom Mehlum Telefon: 900 44 944 E-post: tom@amnytt.no Design og digital produksjon ”Grafisk-designer” Tlf: +381 63 8866486 design@hi-files.com Ansvarlig utgiver JES Consult Fossilveien 40, 3034 Drammen Bankkonto: 6138 06 63944 AMNYTT distribueres digitalt 7 utgaver pr. år til 10.000 personer, herunder abonnenter og NFEA- medlemmer. Grafisk design: Ljubisa Miodragovic Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon: 997 98 302 E-post: jan.eirik@amnytt.no Annonsemateriell Skal leveres i PDF-format Sendes til tom@amnytt.no Hovedsamarbeidspartnere