AMNYTT 6/2019 - Page 47

47 /168 AMNYTT NR. 6 2019 Produksjon av elektrisk tavler (sikringsskap) - den ideelle måten å drive arbeidskriminalitet på. Norsk Eltavleforening har forgjeves forsøkt å få myndighetene til å stille krav om kompetanse og registreringsplikt for foretak som produserer elektriske tavler. For å sette det på spissen, så er det krav om registreringsplikt for foretak som skal vaske gulvet foran tavlen, men ingen tilsvarende krav for produksjon av tavlen. Siden det mangler slike krav er det lagt vel tilrette for arbeidskriminalitet. Det er vel knapt noen andre områder hvor det er lagt så godt til rette for arbeidskriminalitet som ved tavleproduksjon. Av Arve Jonassen, Norsk Eltavleforening