AMNYTT 6/2019 - Page 45

Pressemeldinger Ny sjef for kundeservice hos KUKA Nordic, spesialist innen digital løsninger. KUKA Nordic styrker organi- sasjonen og ansetter Emanuel Hauptmann som den nye Manager Customer Service. Han etterføl- ger Conny Olsson, som går av med pensjon etter ni på KUKA. Emanuel Hauptmann vil være en del av KUKA Nordics ledergruppe og han vil være ansvarlig for selskapets etter- markedsavdeling som selger og leve- rer tjenester relatert til service, simu- lering, programmering og utdanning. Han kommer fra en lignende tjeneste hos Volvo Busser, hvor han også job- bet med utvikling av digitale kunde- løsninger. - Våre digitale løsninger blir en stadig viktigere del av det totale tjenestetil- budet og vi ser at i tillegg til ledelse vil Emanuel bidra sterkt med sin erfa- ring innen digitale tjenester, sier Jonas Glimdén, administrerende direktør i KUKA Nordic. Avanserte Fartøyer 2019 Digitalisering av skip, Autonomi, Bedriftsbesøk og Ny teknologi/Alternativt drivstoff HAUGESUND, 20. - 21. november PROGRAM OG PÅMELDING