AMNYTT 6/2019 - Page 44

Pressemeldinger Nyeste generasjonen energibesparende synkronmotorer med permanent magnet NORD presentere en viktig inno- vasjon, den nyeste generasjonen energibesparende synkronmoto- rer med permanent magnet, som har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien. Den kom- pakte, uventilerte og glatte moto- ren oppnår den høye ytelsen – som til tider er betydelig høyere enn ytelsesklasse IE5 – ved hjelp av et bredt dreiemomentområde. IE5+-motoren har høy effekttetthet, og vil i første omgang lanseres i en størrel- se for det lavere effektområdet fra 0,25 til 1,1 kW. Den oppnår et konstant dreie- moment fra 1,6 til 4,8 Nm samt hastig- heter fra 0 til 2100 min-1. IE5+-motoren er et tilskudd til LogiDrive-konseptet for intralogistikk, og kan brukes over hele verden i samme versjon. Aktuell applikasjon kan være intern- logistikk som bagasjesystemer på fly- plasser. www.jumo.no JUMO AS, Storgata 4 A, 1767 Halden, Norge, Telefon: +47 67 97 37 10, E-mail: info.no@jumo.net