AMNYTT 6/2019 - Page 42

Hundrevis av anleggskritisk utstyr på anlegget. Når et kritisk utstyr begynner å feile, trenger rett person rett informasjon for å ta den rette avgjørelsen. NÅ KAN DU DET Samarbeid om viktige beslutninger når som helst, hvor som helst. Opprettholdelse av produksjonen betyr ofte å håndtere det uventede - raskt og presist. Plantweb Optics samhandlingsplatform forbinder produksjonsteamet med anlegget via mobile enheter med beslutningsstøttende informasjon til rett person til rett tid. For å lære mer om hvordan komme i gang, besøk Emerson.com/CollaborationSoftware. Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com DISCOVER. DESIGN. DELIVER. Emerson Users Exchange 2020 | March 18-20, Milan EmersonExchange.org Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2019 Emerson Electric Co. Sluttbrukeren får tilgjengelig en rekke teknologier som må evalueres for de enkelte applikasjoner. Energi- forbruk, overføringshastighet, sam- plerate og rekkevidde må vurderes. Siste tilskudd når det gjelder kom- munikasjonsteknologi i industrielle produksjonsprosesser er 5 G. – Vi prøver ut 5 G teknologien, forteller Boer. Teknologien har både forde- ler og begrensinger. Historisk ser vi at forbrukerteknologi har blitt utviklet til å tilfredsstille industriel- le krav. Eksempler er Ethernet, PC og Windows. I dag er dette vanlige teknologier i industrielle systemer. Boer regner med at dette også vil gjelde for 5 G teknologien. Forde- lene ser ut til å være mange, vi må bare gi teknologiselskapene tid til å utvikle løsninger som møter våre krav. Avslutningsvis i samtalen nevnte Boer flere produkter som nå er ut- viklet eller under utvikling, hvor må- letekniske løsninger er en del av et produkt. Dette vil vi se mere av var avslutningsbudskapet. Vi vil i stør- re omfang samarbeide med pro- dusenter som leverer systemer. Et eksempel han nevnte er AdBlue på- fyllingsenhet. I dette produktet er mengdemåler kun en komponent, i en ferdig løsning.